• Internkontroll
  • SD-anlegg

Internkontroll

Som spesialister på utforming av internkontrolldokumentasjon innen elektro og nødlys, samt tilrettelegging av hensiktsmessige rutiner sikrer vi at internkontrollen ivaretas for deg.

Blant annet tilbyr vi en webbasert IK-Elektro-løsning. Gjennom den intuitive løsningen er du til enhver tid oppdatert om status på kontroller og avvik. Systemet er leverandøruavhengig og du kan for eksempel legge inn bilder av avvik samt kommentarer.

Servicearbeid

Våre serviceelektrikere har bred erfaring fra servicearbeid og har høy kompetanse i faget. For å sikre oppdatert kompetanse kurses våre ansatte regelmessig i nye formalkrav og nyvinninger i bransjen.

For å sikre et perfekt sluttresultat arbeider vi etter en detaljert kvalitetssikringsrutine og null-feil-strategi som en integrert del av hverdagen.

Detaljkunnskap om komplekse installasjoner

Vi har rammeavtaler med flere kunder. Dette er praktisk ettersom det gir våre elektrikere solid forståelse for det enkelte systemet – og dermed bedre leveranser: Ved behov for feilretting eller oppgraderinger kan våre elektrikere raskt håndtere utfordringen på en god måte.

Elektriker og sikringsskap