Automasjon

Vi har egen automatiseringsavdeling som arbeider innen industriautomasjon og byggautomasjon. Hovedsatsningsområdet de siste årene har vært vann og avløpssektoren, samt at vi selv utvikler enheter for produksjon av sprengstoff til bruk over jord, tunnel og gruvedrift.

KNX

Vi har vært tidlig ute med både automatisering av bygg, det være seg større nærings bygg til eneboliger (Smarthus). Og er ikke redde for å teste ut nye løsninger slik at kunden får et el. anlegg «up to date».

PLS baserte systemer

Innenfor industriautomasjon, har vi lang erfaring med PLSer, for avanserte styringer være seg pumpestasjon, maskiner, reguleringer ect.

SD-anlegg

Automasjons avdelingen har også de siste årene arbeidet med SD anlegg, hvor Citect er toppsystemet vi kjenner best til.